Term Dates 2018/19

Term Children's School Dates
Term 1 4th September 2018 - 12th October 2018
Term 2 29th October 2018 - 19th December 2018
Term 3 7th January 2019 - 15th February 2019
Term 4 25th February 2019 - 9th April 2019
Term 5 24th April 2019 - 24th May 2019
Term 6 3rd June 2019 - 25th July 2019

Staff Development Days 2018/2019

  • 3rd September 2018
  • 3rd January 2019
  • 4th January 2019
  • 23rd April 2019
  • 26th July 2019

Download the 2018/19 Calendar below:
2018/19 Calendar

Useful Links